Leder Workshop > Introduktion
Den mentale side af lederskabet
- lederens mentale scorekort
Lederens Mentale Scorekort handler ikke om at score det modsatte køn, men om at lære at undgå, at begå den samme fejl ved at udøve den samme adfærd, som var årsagen til fejlen. Einstein definerede engang vanvid, som det at gentage den samme adfærd i håbet om at opnå et andet resultat.

Lederens Mentale Scorekort.
Ikke desto mindre er det det samme, som sker for os alle sammen. Ofte ved vi godt, midt i en sætning, at det vi nu er på vej til at sige og gøre, ikke vil løse problemet – måske tværtimod. Ja, nogle gange ved vi det allerede inden vi får tanken. Men alligevel fortsætter vi. Vi kan ikke komme i tanker om andre løsninger eller argumenter, så vi fortsætter og bryder ikke af. Hvorfor? Fordi vor adfærd er styret af nogle personlighedstræk, som er så stærke, at de ikke ”bare lige” kan ændres.

Den forsigtige leder.
Den forsigtige leder, er forsigtig, fordi det er en del af hans personlighed. Forsigtigheden fører til behov for kontrol, og det får man når man har styr på fakta. Og man får styr på fakta, ved at gå ind i og kende alle detaljer og styre sine aktiviteter efter gennemtænkte planer. Alligevel, på trods af disse forholdsregler, mister vi engang imellem kontrollen, og hvad gør vi så: Vi forsøger at genvinde kontrollen ved at være endnu mere forsigtige, gå endnu mere i detaljer, og lave endnu grundigere planer. Spørgsmålet er om vi løser problemet eller blot bekræfter Einsteins tese?
Den resultatfokuserede leder
Den resultatfokuserede leder, er fokuseret på det umiddelbare resultat. Det er en stærk del af hans personlighed. Resultater fører til følelsen af selvrealisering, bekræftelse, spænding og glæde. Det er følelser og oplevelser man får, når man går direkte til sagen, er villig til at tage en chance og yde en ekstra energisk indsats. Alligevel, på trods af anstrengelserne, udebliver resultaterne nogle gange. Og hvad gør vi så: Vi forsøger at være endnu mere energiske og tage endnu flere chancer, være endnu mere fokuserede. Men hjælper det eller bekræfter vi blot Einstein?

Generelt gælder det, at vi alle har en tendens til at anvende den samme type løsninger på vore problemer, som om vi er mentalt blinde overfor andre løsningsmuligheder. F.eks. er det vel næsten utænkeligt, at den ovenfor nævnte resultatfokuserede leder, skulle begynde at anvende den samme løsningsmetode, som den forsigtige leder – og omvendt? Med det Mentale Scorekort arbejder vi med 4 typer af ledere. Klik på modellen til højre, for at få et indtryk af disse typer og deres foretrukne problemløsningsmetoder – og deres mentale blinde punkter.

Mental træning
Det er her, at det Mentale Scorekort kommer ind I billedet. Det handler om at lære sig selv at kende, sit lykkehjørne og sine mentale blinde punkter. Således handler det ikke så meget om at score det modsatte køn, men mest om at lære at score sig selv – udnytte sit eget fulde potentiale.

Vi ser frem til, at hjælpe dig med at blive en mere succesfuld og glad leder, ved at kombinere vore lederudviklingsværktøjer og det Mentale Scorekort med lektioner og cases under spillet på golfbanen.
Læs artikel:
Mental træning og om at score, pdf

Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Fokuseret Ledelse
Læs mere om Lederens Mentale Scorekort i bogen Focused Leadership udgivet I 2006:
Klik for at læse:
Fokuseret Ledelse

Eller bestil dit frie eksemplar på: garuda@torremirona.net